Care Extra is een cliëntgerichte partner in de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of psychosociale problemen. Wij ondersteunen actief bij het benutten van de mogelijkheden van elke cliënt en betrekken hierbij, waar mogelijk, zijn of haar omgeving.

Wij wijzen cliënten op de eigen mogelijkheden en willen cliënten zoveel mogelijk steunen in het keuzes maken en invulling geven aan een zelfstandig leven waarbij zelfredzaamheid op de levensdomeinen de basis vormt.

Om invulling te geven aan de eigen mogelijkheden en de zelfredzaamheid op de levensdomeinen wordt er met de cliënt gezocht naar een oplossing op maat op basis van wensen, maar zeker ook de mogelijkheden. Door ons pakket van diensten op het gebied van ambulante begeleiding, beschermd wonen, dagbesteding en (thema) groepsactiviteiten zijn wij uitstekend in staat onze cliënten bij te staan bij het vergroten van hun zelfredzaamheid op de verschillende levensdomeinen.

Care Extra is met name gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis

“De tolk voor mensen met een beperking tot de maatschappij”